top of page

Som un estudi d’arquitectura i disseny de Girona format per un equip d’arquitectes i dissenyadors d’interiors especialitzats en arquitectura residencial, comercial i hotelera.

L’estudi neix amb la voluntat d’innovar en la manera de projectar i desenvolupar els processos de construcció d’edificis que ha tingut sempre el sector. Amb experiència prèvia en el sector de les START UP, a través de la innovació tecnològica, busquem millorar l’evolució projectual amb el client i el resultat del procés constructiu.

Projectem una arquitectura que vol ser útil i adequada, resolta amb un alt nivell de qualitat tècnica, sostenible i saludable. Sense renunciar a la capacitat d'emoció, una arquitectura que aposta per la continuïtat amb la tradició i el context, i compromesa amb el medi ambient.

IMG-20190301-WA0015_edited.jpg
3d-buildings.png

Visualització 3D

VEURE

Disseny i control del projecte amb eines de modelat en 3D.

Vista del resultat final amb models virtuals en 3D interactius.

settings-gears.png

Gestió Integral

CONTROLAR

Control i gestió de totes les fases del projecte constructiu.

Representació del client davant dels diferents agents de l'obra.

euro.png

Control Econòmic

ESTALVIAR

Gestió de la licitació i control del cost econòmic del projecte.

Control d'execució respectant els terminis i el cost previst.

talking.png

Metodologia Scrum

COL·LABORAR

Mètode de desenvolupament del producte implicant clients i industrials en tot el procés creatiu i documental del projecte.

cascade-visualization-option-interface-b

Estudis Especialitzats

ANALITZAR

Oferta d'un seguit d'eines per analitzar en profunditat el lloc a intervenir: estudi solar, anàlisi volumètric, estudis normatius, etc.

disabled.png

Accessibilitat 

ADAPTAR

Especialització en l'adaptació d'espais per a gent amb mobilitat reduïda. Concepció del projecte pensant en els futurs usuaris.

bottom of page